UČENIE VO FIRMÁCH

V prípade Vášho záujmu dokážeme zabezpečiť vyučovanie anglického, nemeckého, švédskeho, španielskeho a talianskeho jazyka pre Vašu firmu. Výučba môže prebiehať priamo u Vás na pracovisku, kam budeme vysielať nášho lektora. Ak nemáte na výučbu priestory, hodiny sa môžu konať v popoludňajších hodinách v budove ZŠ na Drieňovej ul. (Ružinov) alebo v budove SOŠKIŠ na Kadnárovej ul. (Krasňany).