popisk 13styles.com - Vert-one CSS Menu
Popis kurzov
Jazykové kurzy
ZŠ Drieňová


ANGLIČTINA


Kurz E1
Kurz pre úplných začiatočníkov v angličtine.
Učebnica: Headway Elementary (Fourth Edition)

Kurz E2
Kurz pre mierne pokročilých prehlbuje základy angličtiny v oblasti gramatiky a zameriava sa na konverzáciu v bežných situáciách.
Učebnica: Headway Pre-Intermediate (Fourth Edition)

Kurz E3
Kurz pre stredne pokročilých. Očakáva sa, že gramatika potrebná na bežné dorozumenie je zvládnutá, teraz sa ju snažíme uplatňovať v praxi, venujeme sa rozprávaniu, vyjadrovaniu názorov, pochopeniu náročnejšieho hovoreného slova a textu. Kurz je vhodný aj ako príprava na maturitu z anglického jazyka na základnej úrovni B1.
Učebnica: Headway Intermediate (Fourth Edition)

Kurz E4
Kurz pre pokročilých sa zameriava na praktické oblasti jazyka a náročnejšiu komunikáciu pomocou adekvátnych jazykových prostriedkov. Kurz je vhodný aj ako príprava na FCE (First Certificate in English) alebo príprava na maturitu z anglického jazyka na náročnejšej úrovni B2.
Učebnica: Headway Upper-Intermediate (Fourth Edition)

Kurz E5
Kurz pre pokročilých sa zameriava na praktické oblasti jazyka a náročnejšiu komunikáciu pomocou adekvátnych jazykových prostriedkov. Ešte viac prehlbuje jazykové zručnosti, rozširuje slovnú zásobu a sústredí sa na hovorový jazyk s bežnými zvratmi a spôsobmi vyjadrovania.
Učebnica: Headway Advanced (Second Edition)

Kurz EC 1x 90 min. do týždňa alebo 2x 75 min. do týždňa alebo 2x 90 min. do týždňa
Konverzačný kurz vhodný pre tých, ktorí sa chcú naučiť rozprávať a nekladú taký dôraz na gramatiku. Hodiny sú samostatné konverzačné celky na rôzne témy ozvláštnené cvičeniami na hovorové frázy a spôsoby vyjadrovania.
Učebnica: nie je potrebná, materiál zabezpečuje jazyková škola

Kurz BE
Kurz Business English je určený pre mierne pokročilých študentov angličtiny (úroveň Pre-Intermediate), ktorí sa potrebujú orientovať v obchodnej angličtine, ale nedosiahli ešte vysoký level angličtiny. Jednotlivé lekcie sa zameriavajú aj na bežnú gramatiku (prítomné, minulé a budúce časy, podmienkové vety a pod.), ale všetko je orientované a spracované do obchodného prostredia.
Učebnica: Commerce 1

Kurz EM
Kurz pre maturantov, ktorý pripravuje študentov na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky. Jedna hodina v týždni sa zameriava na slovnú zásobu a konverzáciu na zadané maturitné témy.
Druhá hodina v týždni sa zameriava na prípravu na písomnu časť maturitnej skúšky. Počas hodín si študenti zopakujú gramatiku a spoločne s lektorom budú riešiť maturitné testy z predchádzajúcich rokov, kde budú upozornení na typické chyby a problémy, ktorým by sa mali vyhnúť. Vyskúšajú si cvičenia s nahrávkami a tiež písanie niektorých písomných útvarov.
Od polovice marca sa na druhej hodine v týždni budú nacvičovať tzv. "roleplays" - situačné dialógy, ktoré sú tiež súčasťou maturitnej skúšky.
Učebnica: School-Leaving Exams (Topics), materiál sprostredkuje jazyková škola

Kurzy ES1 - ES9
Kurzy určené žiakom základných škôl sa zameriavajú na prehlbovanie učiva ZŠ a predovšetkým na konverzáciu a využitie prebraného učiva v praxi. Hodiny sú spestrené prácou so súčasnými anglickými textami a pesničkami ako aj použitím rôznych seriálov a filmov, ktoré majú priaznivý vplyv na výslovnosť a porozumenie a zároveň sú pútavým zdrojom na ďalší rozhovor. Kurz ES9 je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka zameraný na konverzáciu a koná sa len jedenkrát týždenne v dĺžke 60 minút.
Učebnica pre ES1-ES4: First Explorers, Young Explorers, World Explorers
Učebnica pre ES5-ES7: More! 1, 2, 3, 4NEMČINA

Kurz N1
Kurz pre úplných začiatočníkov v nemčine.
Učebnica: Schritte Internazional A1

Kurz N2
Kurz pre tých, ktorí sa už v minulosti nemčine trochu venovali a poznajú jej základy, zvládajú bežnú konverzáciu v prítomnom a zloženom minulom čase (perfektum).
Učebnica: Schritte Internazional A2

Kurz N3
Pokračovanie kurzu pre mierne pokročilých študentov.
Učebnica: Schritte Internazional B1

Kurz NS
Kurz nemčiny určený žiakom prvého stupňa ZŠ, kde sa bežne vyučuje iba anglický jazyk. Prvé oboznámenie sa s nemeckým jazykom.TALIANČINA

Kurz I1
Kurz pre úplných začiatočníkov v taliančine.
Učebnica: Arrivederci 1

Kurz I2
Kurz pre mierne pokročilých. Predpokladá sa, že záujemci už majú základy taliančiny a ovládajú prítomný čas a zložený minulý čas (Passato Prossimo) a sú schopní bežnej komunikácie v rôznych situáciách.
Učebnica: Arrivederci 2ŠVÉDČINA

Kurz S1
Kurz pre úplných začiatočníkov vo švédčine.
Učebnica: Mal 1ŠPANIELČINA

Kurz Š1
Kurz pre úplných začiatočníkov v španielčine.
Učebnica: Prisma Comienza A1

Kurz Š2
Kurz pre tých, ktorí sa už so španielčinou stretli a ovládajú jej základy a chceli by sa tomuto jazyku venovať i naďalej.
Učebnica: upresníme neskôr

Kurz ŠS
Kurz španielčiny určený žiakom prvého stupňa ZŠ, kde sa bežne vyučuje iba anglický jazyk. Prvé oboznámenie sa so španielskym jazykom.RUŠTINA

Kurz R1
Kurz pre úplných začiatočníkov v ruštine.
Učebnica: upresníme neskôrFRANCÚZŠTINA

Kurz F1
Kurz pre úplných začiatočníkov vo francúzštine.
Učebnica: upresníme neskôrCHORVÁTČINA

Kurz C1
Chcete na dovolenke v Chorvátsku komunikovať ich vlastným jazykom? Zapíšte sa do kurzu chorvátčiny pre začiatočníkov.
Učebnica: upresníme neskôr