NOVINKY

ZÁPISY DO NOVÝCH KURZOV

Zápis do jazykových kurzov prebiehajúcich na ZŠ Drieňová v Ružinove sa bude konať

10. septembra 2020 (vo štvrtok) od 16:00 do 18:00

v učebni anglického jazyka na ZŠ Drieňová 16 na prízemí vľavo.

V prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, môžete seba alebo vaše dieťa na kurz
prihlásiť aj telefonicky v čase zápisu alebo v piatok (11. septembra) popoludní 14:00-18:00.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0910 789 988
alebo na emailovej adrese peterguldan@centrum.sk


Tešíme sa na Vás :)

Tím jazykovej školy STORM