nazor 13styles.com - Vert-one CSS Menu
Názory našich študentov
Jazykové kurzy
ZŠ Drieňová


Prečítajte si, čo na naše kurzy hovoria naši študenti:

študentka (angličtina pre začiatočníkov): "Ako pozitívum vidím, že kurz je zameraný na konverzáciu, je v ňom prijateľný počet študentov a každý má priestor prejaviť sa."

Jana (angličtina pre začiatočníkov): "Naučila som sa to, čo som nevedela. Veľa mi dal tento kurz. Som spokojná."

Táňa (angličtina pre začiatočníkov): "Voľné pôsobenie na kurze vo mne prelomilo nechuť vôbec začať s angličtinou; humor na hodinách pôsobil osviežujúco."

Linda (angličtina pre začiatočníkov): "Vynikajúci prístup vyučujúcej k žiakom, individuálne i komplexne. Veľmi spokojná."

Saša (angličtina pre mierne pokročilých): "Veľa konverzácie, dobre vysvetlená gramatika, dobrý kolektív."

Janka (angličtina pre mierne pokročilých): "Pozitívny pre mňa bol menší počet ľudí v kurze, dostatočné vysvetlenie učiva. Kurz nebol nudný :) Prijateľná cena kurzu."

Lucia (angličtina pre mierne pokročilých): "Pozitíva kurzu: zdokonalenie sa v gramatike, veľa konverzačných cvičení, zábavné príjemné hodiny, dobrý kolektív, výborné vysvetľovanie. Negatíva asi ani nie sú, iba ak tak moja častá neprítomnosť."

Broňa (angličtina pre stredne pokročilých): "Páčil sa mi pozitívny prístup lektora, hodiny boli veľmi aktívne, zaujímavé, veľmi veľa som sa naučila. Páčila sa mi teamová práca, ale aj práca v menšom kolektíve."

Greta (angličtina pre stredne pokročilých): "Pozitíva kurzu: počet účastníkov, diskusie, video, vianočný punč, cvičenia v skupinách. Prihlásim sa znova a rada kurz odporúčam."

Marica (anglická konverzácia): "Páčil sa mi primeraný počet účastníkov, zaujímavé témy, príjemná a uvoľnená atmosféra, vyhovujúci čas."

Silvia (anglická konverzácia): "Kurz vedený zábavnou, vtipnou formou; flexibilita konverzačných tém; dobrý čas a frekvencia kurzu."

Lenka (príprava na maturitu z angličtiny): "Pozitívom bol hľavne ľudský prístup lektorov, veľmi dobré vysvetľovanie učiva a uvoľnená atmosféra."

Ivana (príprava na maturitu z angličtiny): "Pozitíva: nové slovíčka, opakovanie tém, dobrá príprava: obrázky, otázky, situačné úlohy (roleplay)."