Lektori 13styles.com - Vert-one CSS Menu
Lektori
Jazykové kurzy
ZŠ Drieňová


Na našich hodinách sa budete stretávať so skúsenými lektormi, ktorí Vás, dúfame, prekvapia nie len svojou profesionalitou,
ale i priateľským prístupom.


  Mgr. Peter GULDAN
  prekladateľ, tlmočník, lektor, učiteľ

  vek:32
  vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Filozofická fakulta UK v Bratislave, doplňujúce pedagogické štúdium
  učí jazyky:anglický, taliansky

  Mgr. Drahomíra UHRÍKOVÁ
  prekladateľka, tlmočníčka, lektorka

  vek:27
  vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
  učí jazyky:nemecký, švédsky

  Mgr. Zoja TIŠÁKOVÁ
  lektorka, učiteľka

  vek:26
  vzdelanie:Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove,
odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  učí jazyky:anglický

  Mgr. Andrea RYŠAVÁ
  lektorka, učiteľka

  vek:27
  vzdelanie:Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
  učí jazyky:nemecký

  Mgr. Peter ŠVATARÁK
  lektor, učiteľ

  vek:35
  vzdelanie:Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  učí jazyky:anglický, slovenský

  Mgr. Gabriel KALNA
  lektor

  vek:37
  vzdelanie:Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave; Certifikát FCE
  učí jazyky:anglický