KONTAKT


Mgr. Peter GULDAN

telefón: 0910 78 99 88
e-mail: peterguldan@centrum.sk

Kurzy jazykovej školy STORM prebiehajú v budovách dvoch bratislavských škôl.


ZŠ Pavla Marcelyho
Drieňová 16
Bratislava, Ružinov

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7
Bratislava, Krasňany